Navigácia

Obsah

Aktuality

20.09.2018

Hubertová jazda

PODUJATIE DOČASNE ZRUŠENÉ !!! V. ročník HUBERTOVEJ JAZDY

Organizátori podujatia Vám oznamujú, že z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia sa HUBERTOVÁ JAZDA v tento termín nebude konať. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. Mesto Spišské Podhradie Vás pozýva na V. ročník HUBERTOVEJ JAZDY, ktorá sa uskutoční v sobotu 22.9.2018 o 11.00 hod. pred MsÚ v Spišskom Podhradí.

Detail

19.09.2018

súťaž mladých hasičov

8. ročník súťaže mladých hasičov

Mesto Spišské Podhradie a Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišské Podhradie Vás pozývajú na 8. ročník súťaže mladých hasičov "O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÉ PODHRADIE" viac info v prílohe

Detail

17.09.2018

Plener

VI. Medzinárodný maliarsko-sochársky plenér

Mesto Spišské Podhradie Vás pozýva na vernisáž výstavy MEDITÁCIE V SPIŠSKOM JERUZALEME 2018, ktorá sa uskutocní 18.9.2018 o 17.00 hod. v Galérií Mesta Spišske Podhradie na Starom jarku 44. Výstava bude verejnosti k dispozícií od 18.9.2018

Detail

04.09.2018

Výsledky + Foto z XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu 1

Výsledky + Foto z XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu

Všetkým bežcom, rozhodcom, organizátorom ďakujeme za účasť a bezproblémový priebeh XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu.

Detail

24.09.2018

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Meštiansky dom Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie - Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Meštiansky dom Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie

Detail

24.09.2018

INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI

Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Biskupským úradom na Spišskej Kapitule a družobným mestom Głogów Małopolski je úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Detail

24.09.2018

Vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu - Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mesto Spišské Podhradie je spoluzakladateľom a akcionárom spoločnosti Hinkom s.r.o. Hincovce 372, IČO 50691872 a práve táto spoločnosť získala z EU dotáciu vo výške 2 309 916,25 Eur. Táto dotácia je určená na vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. V areáli bývalej obaľovačky v Hincovciach vybudujeme spolu s ostatnými akcionármi spoločnosti zariadenie, ktoré podstatnou mierou zníži objem komunálneho odpadu v našom regióne.

Detail

banner