Navigácia

Obsah

Dokumenty

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 22x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 22x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 19x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 15x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 15x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 16x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 22x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 18x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 20x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 16x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 17x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 20x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 19x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 16x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 21x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 17x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 16x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 23x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 19x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 17x | 15.04.2010

Stránka