Navigácia

Obsah

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo - ( 2014 - 2018 )

POSLANCI MZ
Mgr. Jozef BačaVladimír TomkoMgr. Peter VandraškoJozef Komara, Mária KaľavskáŠtefan FaltinMgr. Milan BlahovskýIng. Ján Lisoň, Peter HanigovskýIng. František PravlíkMarián Boržik

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

FINANČNÁ

 • Predseda: Ing. Ján Lisoň
 • Členovia: Ing. Ján Jurečko, Mgr. Milan Blahovský, Mgr. Jozef Bača, Ing. František Pravlík Ing. Ján Jurečko
 • Zapisovateľka - Ing. Slávka Čarná

MAJETKOVÁ, KONTROLNÁ A ŠKODOVÁ

 • Predseda: Ing. František Pravlík
 • Členovia:  JUDr. Magdaléna Boronová, Janka Šajnová, Jozef Gordiak, František Balúch
 • Zapisovateľka - Mgr. Denisa Kynčáková

VÝSTAVBA, ÚZEMNÝ PLÁN A REGIONÁLNY ROZVOJ

 • Predseda: Marián Boržik
 • Členovia: Anna Hricová, Ing. Jana Vaverčáková, Ing. Ján Poláček, Štefan Zumrík, Bc. Ján Galarovič, Eva Vlkolinská
 • Zapisovateľ – Mgr. Jozef Srnka

ŠKOLSTVO A ŠPORT

KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU, PRIESTUPKOV A DOPRAVY

 • Predseda: Štefan Faltin
 • Členovia: JUDr. Štefan Gál, Mgr. Jozef Pentrák, Magdaléna Kurillová, Katarína Fábianová, Rudolf Želonka, Jozef Kopnický
 • Zapisovateľka - Alena Longauerová

SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ A BYTOVÁ

 • Predseda: Mária Kaľavská
 • Členovia: Mgr. Marta Kešeľáková, PhDr. Monika Ondrišová, Mária Palečeková, Mária Knapová, Mgr. Rastislav Tarajčák, Ján Štefaňák
 • Zapisovateľka – Mgr. Milada Kapustová

KOMISIA PRE MESTSKÚ ČASŤ KATÚŇ

 • Predseda: Jozef Komara
 • Členovia: Mgr. Štefan Faltin, Anna Košíková, Ján Puchala, PaedDr. Ján Furman
 • Zapisovateľ – PaedDr. Ján Furman

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU