Navigácia

Obsah

Kontakt

Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám. 37
053 04 Spišské Podhradie

tel./fax: +421 53 41951 + príslušná klapka

email: info@spisskepodhradie.sk

Úradné hodiny

Pondelok  08:00 - 11:00  12:00 - 15:00 
Utorok          NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda      08:00 - 11:00  12:00 - 16:30 
Štvrtok         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok      08:00 - 11:00  12:00 - 13:00úrad

Kontakty

Oddelenie MsÚ Pracovník Klapka
Organizačné Dana Blahovská 11
Primátor mesta MVDr. Michal Kapusta 12
Zástupca primátora Jozef Komara 14
Prednosta MsÚ Mgr. Jozef Srnka 13
Správa majetku mesta Mária Kamenická 15
Stočné Mgr. Martina Grigerová 15
Ekonomické oddelenie Ing. Slávka Čarná 16
Učtáreň Kvetoslava Bujňáková 17
Správa daní a poplatkov Ing. Viera Mikolajová 18
Stavebný úrad Ing. Ján Poláček 19
Oddelenie školstva Mgr. Michaela Nováková 22
Matričný úrad Mgr. Alena Longauerová 21
Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Ledecký 22
Mzdová oddelenie Mgr. Elena Brindzová 31
  FAX  
     
Oddelenie MsÚ Pracovník Číslo
Odd. bytovej politiky a pohrebníctva Ing. Marián Tirpák 24
Vyúčtovanie projektov Bc. Michaela Barbuščáková 24
Sociálne oddelenie Mgr. Milada Kapustová 26
Životné prostredie Eva Vlkolinská 27
Kamerový systém   28
Terénna sociálna práca Ing. Tatiána Kamenická 30
Turistické informačné centrum   33
     
Organizácie mesta Pracovník Číslo
Mestské kultúrne stredisko Mgr. Barbora Ilečková 4489082
Mestská knižnica Anna Gondová - riaditeľka MsKS 4489082
Dobrovoľný hasičský zbor Bc. Ján Galarovič 0948650250
Odd. voľnočasových aktivít Mgr. Vladimír Šolc 0950589504

 

Aktuálne

15.11.2018

Dni kresťanskej kultúry 2018 - BETLEHEMSKÉ MYSTÉRIUM

Mestské kultúrne stredisko Vás pozýva na V. ročník "Dni kresťanskej kultúry 2018 - BETLEHEMSKÉ MYSTÉRIUM", ktoré sa bude konať v piatok 16. 11 .2018 o 17.00 hod. v kine Slovan v Spišskom Podhradí.

Detail Aktuality

15.11.2018

Pozvánka + program ustanovujúceho mestského zastupiteľstva

Mesto Spišské Podhradie v zastúpení primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom Vám v súlade s § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.11.2018 (pondelok) o 17.00 hod. zvoláva zasadnutie ustanovujúceho mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v Kongresovej sále na sídlisku Hrad v Spišskom Podhradí.

Detail Aktuality

15.11.2018 - 01.12.2018

Pozvánka + Program ustanovujúce mestské zastupiteľstvo

Detail Úradná tabuľa

11.11.2018

Výsledky volieb do ogránov samosprávy obcí 2018

viac info v prílohe

Detail Aktuality

06.11.2018

Obnovme si svoj dom 2019

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytutie dotácie v program Obnovme si svoj dom na rok 2019 pre podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva sa zameriava na podporu: * projektov záchrany, obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, * projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktoré sa súčasne nachádzajú v lokalitách zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Termín uzávierky predkladania žiadosti je 31.12.2018 (vrátane) Podrobné informácie sú uvedené v prílohe alebo na stráke ministerstva kultúry SR (www.culture.gov.sk). V prípade nejasností Vám radi poskytneme viac informácií na mestskom úrade. Kontaktná osoba: MVDr. Michal Kapusta (0918822172 alebo primator@spisskepodhradie.sk) Mgr. Jozef Srnka (0948105408 alebo prednosta@spisskepodhradie.sk)

Detail Aktuality