Navigácia

Obsah

Správy

Vianoce v Spišskom Podhradí

VIANOCE V NAŠOM MESTE 2018

Prehľad kultúrno-športových podujatí v Spišskom Podhradí od 06.12.2018 - 04.01.2019 celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Odpočet vodomerov v Spišskom Podhradí 1

Odpočet vodomerov v Spišskom Podhradí

Vážení občania,
mesto Spišské Podhradie Vám oznamuje, že od 4.12.2018 sa budú v našom meste konať odpočty vodomerov pracovníkmi mesta Spišské Podhradie za účelom vyúčtovania stočného.

1. V prípade, že v uplynulom období došlo k výmene vodomeru PVPS, a.s. bude mesto požadovať predložiť montážny list.

2. V prípade Vašej neprítomnosti pri odpočte vodomeru Vám mesto zanechá oznámenie o Vašej neprítomnosti s následnými pokynmi nahlásenia stavu vodomeru.

Ďakujeme Vám za ústretovosť a spoluprácu celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Obnovme si svoj dom 2019 1

Obnovme si svoj dom 2019

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytutie dotácie v program Obnovme si svoj dom na rok 2019 pre podprogram:
1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva sa zameriava na podporu:
* projektov záchrany, obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu,
* projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktoré sa súčasne nachádzajú v lokalitách zapísaných v Zozname
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Termín uzávierky predkladania žiadosti je 31.12.2018 (vrátane)

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe alebo na stráke ministerstva kultúry SR (www.culture.gov.sk). V prípade nejasností Vám radi poskytneme viac informácií na mestskom úrade. Kontaktná osoba: MVDr. Michal Kapusta (0918822172 alebo primator@spisskepodhradie.sk) Mgr. Jozef Srnka (0948105408 alebo prednosta@spisskepodhradie.sk)

celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
Pozor! Zebra na ceste 1

Pozor! Zebra na ceste

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení.

Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýraznilo 11 prechodov pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení. celý text

ostatné | 1. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
Rozhodnutie o schválení NFP - Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie 1

Rozhodnutie o schválení NFP - Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Dovoľujeme si Vám s radosťou oznámiť že, mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v ďalšom projekte financovaného z prostriedkov EÚ s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie", kde výška celkových oprávnených výdavkov je cca 319 000,00 Eur. Zámerom projektu je výmena okien a dverí, odstránenie vlhkosti a zateplenie obvodového plášťa budovy, nové elektrické rozvody a svietidlá, vzduchotechnika. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Poskytnute dotáciez rozpočtu mesta Spišské Podhradie - VZN 1/2018 1

Poskytnute dotácie z rozpočtu mesta Spišské Podhradie na základe VZN 1/2018

Na základe VZN 1/2018 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Spišské Podhradie sa môže právnická osoba, alebo FO-podnikateľ môže uchádzať o poskytnutie dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Viac informácií sa nachádza v prílohe. Kontaktná osoba: Ing. Slavka Čarná ( email: carna@spisskepodhradie.sk ) celý text

ostatné | 28. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Rozhodnutie o schválení NFP -  Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí 1

Rozhodnutie o schválení NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania,
dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- EUR. Tieto financie zahŕňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály).

S pozdravom

Michal Kapusta
primátor mesta celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Ocenenie mesta - Glogow Malopolski

Dňa 15.10.2018 primátor mesta Spišské Podhradie MVDr. Michal Kapusta v družobnom meste Glogow Malopolski prevzal ocenenie na pamiatku 100. výročia získania nezávislosti Poľska.

V tento deň bolá zároveň podpísaná Zmluva INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Ocenenie mesta - Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves udelil pamätnú medailu "SPOLU POMÁHAME" mestu Spišské Podhradie a ĎAKOVNÝ LIST primátorovi mesta Spišské Podhradie MVDr. Michalovi Kapustovi za podporu, spoluprácu a ľudský prístup k Miestnemu spolku SČK. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Bezpečné mesto Spišské Podhradie, rekonštrukcia kamerového systému 1

Bezpečné mesto Spišské Podhradie, rekonštrukcia kamerového systému

Mestu Spišské Podhradie bola dňa 01.10.2018 schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kamerového systému v meste Spišské Podhradie vo výške 3 900,- Eur.

Celkové náklady = 4935,- Eur
Dotácia = 3900,- Eur
vlastné zdroje = 1035,- Eur celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Protipovodňova ochrana

Protipovodňova ochrana na ulici Dr.Špirku v Spišské Podhradie


ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
Výsledky + Foto z XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu 1

Výsledky + Foto z XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu

Všetkým bežcom, rozhodcom, organizátorom ďakujeme za účasť a bezproblémový priebeh XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Správca Webu