Navigácia

Obsah

03.07.2020

Opatrenie Krízového štábu mesta Spišské Podhradie zo dňa 03.07.2020 1

Opatrenie Krízového štábu mesta Spišské Podhradie zo dňa 03.07.2020

Oznamujeme Vám, že dnešným dňom sa ruší ohnisko nákazy na COVID 19 v Spišskom Podhradí: - RD Štefániková 13 - RD Štefániková 163 ZHRNUTIE: Od 17.06.2020 sme mali v meste 13 pozitívnych prípadov a 5 ohnísk nákazy dnešným dňom klesáme v počte nakazených na 7 pozitívnych v 3 ohniskách. 2 ohniská na Rybníčku Štefániková ulica 180 a 152 1 ohnisko Galova 32 v širšom centre mesta

Detail

01.07.2020

OZNAM: Zmena prevádzkovej doby zberného dvora z dôvodu testovania COVID-19 1

OZNAM: Zmena prevádzkovej doby zberného dvora z dôvodu testovania COVID-19

Mesto Spišské Podhradie z dôvodu piatkového testovania na COVID-19 upravuje prevádzkovú dobu zberného dvoru nasledovne: štvrtok 02.07.2020 - otvorené od 8.00 - 11.00 hod. piatok: 03.07.2020 - otvorené od 13.00 - 16.00 hod. sobota: 04.07.2020 - otvorené od 8.00 - 12.00 hod. Ďakujeme za pochopenie

Detail

01.07.2020

OZNAM: Výsledky testovania obyvateľov mesta na COVID-19 1

OZNAM: Výsledky testovania obyvateľov mesta na COVID-19

Výsledok testovania obyvateľov mesta na COVID-19 zo dňa 29.6.2020 - všetky testy boli negatívne. Testované boli rodiny z ohniska nákazy ako aj zamestnanci mesta, ktorí sú v prvom kontakte. Ďalšie testovanie v meste bude v piatok 3.7.2020,

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Nenávratné finančné príspevky

28.10.2019

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Detail

19.02.2019

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur. Kód ITMS: NFP 311070T044 Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Detail

22.10.2018

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania, dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podrhadie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- eur. Tieto financie zahrňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály). S pozdravom Michal Kapusta primátor mesta

Detail

03.10.2018

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2018

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

10.07.2018

INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI

Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Biskupským úradom na Spišskej Kapitule a družobným mestom Głogów Małopolski je úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Detail

10.07.2018

Vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu - Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mesto Spišské Podhradie je spoluzakladateľom a akcionárom spoločnosti Hinkom s.r.o. Hincovce 372, IČO 50691872 a práve táto spoločnosť získala z EU dotáciu vo výške 2 309 916,25 Eur. Táto dotácia je určená na vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. V areáli bývalej obaľovačky v Hincovciach vybudujeme spolu s ostatnými akcionármi spoločnosti zariadenie, ktoré podstatnou mierou zníži objem komunálneho odpadu v našom regióne.

Detail

banner