naše mesto Spišské Podhradie
English   Deutsche   Polska   Polska  

Mestský úrad

Domov/MESTSKÝ ÚRAD


received_10213156649203615

 

 

Mestský úrad

Mariánske nám. 37

053 04 Spišské Podhradie

tel./fax: +421 53 41951 + príslušná klapka

info@spisskepodhradie.sk

ÚRADNÉ HODINY

 Pondelok  8:00 - 11:00   12:00 - 15:00 
 Utorok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

 Streda  8:00 - 11:00   12:00 - 16:30 
 Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

 Piatok  8:00 - 11:00   12:00 - 13:00 

KONTAKTY

Oddelenie MsÚ Pracovník

Klapka

Organizačné Dana Blahovská 11
Primátor mesta MVDr. Michal Kapusta 12
Zástupca primátora Jozef Komara 14
Prednosta MsÚ Mgr. Jozef Srnka 13
Správa majetku mesta Mgr. Denisa Kynčáková 15
  Michaela Barbuščáková 15
Ekonomické oddelenie Ing. Slávka Čarná 16
Učtáreň Kvetoslava Bujňáková 17
Spáva daní a poplatkov Ing. Viera Mikolajová 18
Stavený úrad Ing. Ján Poláček 19
Oddelenie školstva Bc. Michaela Nováková 22
Matričný úrad Alena Longauerová 21
  FAX 34
Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Ledecký 22
Mzdová  oddelenie  Elena Brindzová 31
  FAX 35
Oddelenie MsÚ Pracovník

Číslo

Životné prostredie Eva Vlkolinská 27
Sociálne oddelenie Mgr. Milada Kapustová 26
Mestská polícia  - od 1.1.2012  / zrušená /  
Organizácie mesta Pracovník

Číslo

 - Mestské kultúrne stradisko Bc. Barbora Ilečková 4489082
  Marián Boržík 4489082
 - Odd. bytovej politiky              a pohrebníctva Ing. Marián Tirpák 24
  Ing. Júlia Komárová 24
 - Mestský cintorín Bc. Ján Galarovič 24
 - Kamerový systém   28
 - TIC   4195133
 - Dobrovoľný hasičský zbor   0948650250
 - Mestská knižnica Anna Gondová – riaditeľka MskS 4489082
 - Komunitné centrum komunitnecentrum@spisskepodhradie.sk 30
 - Odd. voľnočasových aktivít Mgr. Vladimír Šolc 0950589504
Podpoložky

Autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko, návrh štruktúry a testing Ing. Ján Jurečko - do 31.03.2015, za obsah zodpovedné Mesto Spišské Podhradie.

Tatry - Spiš - Pieniny