Navigácia

Obsah

Kontakt

Adresa

Mesto Spišské Podhradie
Mariánske námestie 37
053 04 Spišské Podhradie

Spojenie

E-MAIL: info@spisskepodhradie.sk

 

Oddelenie MsÚ Pracovník Telefón
Organizačné Dana Blahovská 053 4195111
Primátor mesta MVDr. Michal Kapusta 0918822172
Zástupca primátora Bc. Ján Galarovič 053 4195114
Prednosta MsÚ Mgr. Jozef Srnka 053 4195113
Správa majetku mesta Mgr. Denisa Kynčáková 053 4195115
Stočné Mgr. Martina Grigerová 053 4195115
Ekonomické oddelenie Ing. Slávka Čarná 053 4195116
Učtáreň Kvetoslava Bujňáková 053 4195117
Správa daní a poplatkov Ing. Viera Mikolajová 053 4195118
Stavebný úrad Mgr. Lukáš Mucha 053 4195119
Oddelenie školstva Mgr. Michaela Nováková 053 4195122
Matričný úrad Mgr. Alena Longauerová 053 4195121
Hlavný kontrolór Ing. Matúš Kacvinský 053 4195122
Mzdová oddelenie Mgr. Elena Brindzová 053 4195131
     
     
Oddelenie MsÚ Pracovník Číslo
Odd. bytovej politiky  Ing. Marián Tirpák 053 4195124
Vyúčtovanie projektov Bc. Michaela Barbuščáková 053 4195124
Sociálne oddelenie Mgr. Milada Kapustová 053 4195126
Životné prostredie Eva Vlkolinská 053 4195127
Kamerový systém   053 4195128
Terénna sociálna práca Ing. Tatiána Kamenická 053 4195130
Turistické informačné centrum

Ing. Viktória Jurkovská (riaditeľka MsKS)

053 4195133
Odd. správy cintorína a pohrebníctva Bc. Ján Galarovič 0948500512
     
Organizácie mesta Pracovník Číslo
Mestské kultúrne stredisko   0908982348
Mestská knižnica   053 4489082
Dobrovoľný hasičský zbor Bc. Ján Galarovič 0948650250
Komunitné centrum Mgr. Alena Krendželáková 0948411622

 

InformáciE

IČO: 00329622
DIČ: 2020717886
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK4456000000003412485001

Úradné hodiny

Pondelok  08:00 - 11:00  12:00 - 15:00 
Utorok          NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda      08:00 - 11:00  12:00 - 16:30 
Štvrtok         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok      08:00 - 11:00  12:00 - 13:00

Primátor mesta:

MVDr. Michal Kapusta