Navigácia

Obsah

ROKOVACÍ PORIADOK MZ

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí (ďalej len „Rokovací poriadok“) upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí ( ďalej len „mestské zastupiteľstvo“ ), jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení ( ďalej len „nariadenie“ ) a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh mestskej samosprávy.

 

Prílohy:
Rokovací poriadok _ spišské podhradie _ 2020

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva mesta Spišské Podhradie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 47.32 kB