Navigácia

Obsah

ZMENY A DOPLNKY Č.3 ÚP MESTA SPIŠSKÉ PODHRADIE

VZN č. 3_2019, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 3 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 164x | 15.10.2019

09_Schéma VPS_čn Stiahnuté: 124x | 08.10.2019

08_Záber PP_2000_čn Stiahnuté: 138x | 08.10.2019

07_Vodné hospodárstvo_2000_čnn Stiahnuté: 111x | 08.10.2019

06_Energetika_2000_čn Stiahnuté: 109x | 08.10.2019

05_Dopravné vybavenie_2000_čn Stiahnuté: 122x | 08.10.2019

04_Funkčné využitie_2000_čn Stiahnuté: 164x | 08.10.2019

02_Funkčné využitie_10000_čn Stiahnuté: 124x | 08.10.2019

3_ZaD3_UPN-Mesta SP_Perspektívne použitie PP a LP c Stiahnuté: 320x | 08.10.2019

2_ZaD3_UPN-Mesta SP_Zaväzná časť_úplné znenie c Stiahnuté: 299x | 08.10.2019

1_ZaD3_UPN-Mesta SP_Textová časť_c Stiahnuté: 776x | 08.10.2019

Stránka

  • 1