Navigácia

Obsah

ZMENY A DOPLNKY Č.3 ÚP MESTA SPIŠSKÉ PODHRADIE

VZN č. 3_2019, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 3 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 329x | 15.10.2019

09_Schéma VPS_čn Stiahnuté: 276x | 08.10.2019

08_Záber PP_2000_čn Stiahnuté: 280x | 08.10.2019

07_Vodné hospodárstvo_2000_čnn Stiahnuté: 236x | 08.10.2019

06_Energetika_2000_čn Stiahnuté: 236x | 08.10.2019

05_Dopravné vybavenie_2000_čn Stiahnuté: 256x | 08.10.2019

04_Funkčné využitie_2000_čn Stiahnuté: 325x | 08.10.2019

02_Funkčné využitie_10000_čn Stiahnuté: 259x | 08.10.2019

3_ZaD3_UPN-Mesta SP_Perspektívne použitie PP a LP c Stiahnuté: 447x | 08.10.2019

2_ZaD3_UPN-Mesta SP_Zaväzná časť_úplné znenie c Stiahnuté: 463x | 08.10.2019

1_ZaD3_UPN-Mesta SP_Textová časť_c Stiahnuté: 1,051x | 08.10.2019

Stránka

  • 1