Navigácia

Obsah

Sivá Brada

Sivá Brada bola v roku 1979 vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu. Je zaujímavá svojou súčasnou aktivitou štyroch minerálnych prameňov, z ktorých sa aj v súčasnosti vyzražáva travertín. Ide teda o poslednú „živú“ travertínovú kopu, ktorá dosiaľ rastie prirodzeným spôsobom – vyzrážaním travertínu z mineralizovaných prameňov. Travertínová kopa má priemer základne asi 500 m a relatívnu výšku 25 m. Zaujímavým útvarom kopy je jazierko na jej vrchole, v priemere cca 5 m, hlboké 20 – 30 cm, cez jeho vodu badať stálu erupciu CO2 a H2S. Po obvode jazierka sa utvoril ochranný val z travertínov. V minulosti z neho vystupovala voda v podobe gejzíru.

Dreveník

Dreveník patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Za Národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1993. Dreveník je naše najrozsiahlejšie travertínové územie s krasovou morfológiou. Vznikol spojením niekoľkých travertínových kôp, ktoré sa tu usadili z minerálnych prameňov. Z viacerých výskytov travertínu na Spiši je Dreveník najstarší. Jeho dnešný tvar pripomína stolovú horu mierne naklonenú k severovýchodu. Na okrajoch porušených puklinami vznikli skalné mesta. Pôvabný Kamenný raj vo východnej časti a bizarné, z prírodovedného hľadiska najhodnotnejšie strmé Peklo v západnej časti územia. Na juhozápadnej strane sú jaskyne s bohatými nálezmi po pračloveku. Doteraz bolo opísaných 24 jaskýň. Zvláštnosťou je tu ľadová výzdoba vo forme krapnikov, jazierok a nátekov. V lete tam teplota vystúpi len na 0 – 1 ˚C.

Jazierko na Pažici

Prírodná pamiatka Jazierko na Pažici patrí k početným minerálnym výverom v úseku Baldovce – Sivá Brada. Režim tohto výveru sa vyznačuje výraznými zmenami podstatne v závislosti od zrážkových pomerov v širšom okolí. Hladina vody v jazierku stúpa, klesá až sa stráca, pričom na jeho dne možno pozorovať stále výrony plynov.

Ostrá hora

Prírodná pamiatka Ostrá hora je prostredná z troch travertínových kôp (Spišský hrad, Ostrá hora, Dreveník), ktorá sa mechanickým zvetrávaním a krasovatením rozčlenila na bloky. Územie je významné z hľadiska geologického, paleontologického a botanického.

Sobotisko

Prírodná pamiatka Sobotisko je travertínová kopa tvaru oválneho bochníka, narušeného priepasťovou puklinou. Pôvodne slúžila ako pasienok, dnes je z väčšej časti zalesnená. Lokalita je významná z hľadiska prehistórie človeka a vyskytujú sa tu vzácne xerotermné rastlinné a živočíšne spoločenstvá.

Zlatá brázda

Travertínová kopa, ktorá bola v roku 1990 vyhlásená za prírodnú pamiatku. Ide o ukážku lokálneho vzniku travertínu, vyskytujú sa tu vzácne druhy rastlín a živočíchov.

Spišský hrad

Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad patrí rozlohou k najväčším hradom v strednej Európe. Od roku 1993 je zapísaný v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Spišský hrad je unikátny príklad stredovekého kráľovského hradu, ktorý vznikol na konci 12. a začiatku 13. storočia. Patrí k najatraktívnejším lokalitám cestovného ruchu. Je sprístupnený návštevníkom a slúži nielen na múzejné a prezentačné účely, ale aj na rôzne kultúrne podujatia.

Kaštieľ Csákyovcov v Bijacovciach

Neskorobarokový kaštieľ s parkom a s pôvodnými hospodárskymi budovami bol postavený v rokoch 1780 až 1785. Vznikol bezprostredne po vypálení Spišského hradu, ako jedno z vidieckych šľachtických sídiel panovníckej rodiny Csákyovcov. Dnes je kaštieľ sídlom Strednej odbornej školy lesníckej. V jej areáli sa nachádza poľovnícko – lesnícke múzeum prístupné verejnosti a rozsiahla okrasná záhrada, v ktorej sa chovajú daniele a srnky. 

Kaštieľ Csákyovcov v Hodkovciach

Kaštieľ v Hodkovciach dal v 17. storočí postaviť zakladateľ rodu Csákyovcov na Spiši Štefan Csáky, ku ktorému bol neskôr vytvorený francúzsky park. Zriadil si tu aj nový majer a celý tento komplex pomenoval „castellum subarcense“ – kaštieľ v podhradí. Areál kaštieľa okrem francúzskeho parku skrášľuje anglická záhrada, fontána, historická kaplnka, cintorín, mini ZOO a iné zaujímavosti. V súčasnosti je kaštieľ sídlom domova sociálnych služieb klientov s mentálnym postihnutím. V rámci tzv. sociálneho turizmu je však kaštieľ a jeho areál prístupný verejnosti.  

Kostol sv. Ducha v Žehre

Starobylý ranogotický kostol sv. Ducha z roku 1275 ukrýva vzácne gotické fresky svetového významu. Najstaršie sú z 13. storočia, najmladšie z 15. storočia, pričom najznámejšia z nich je freska „Strom života“. Kostol bol v roku 1985 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a spolu so Spišským hradom a okolím je od roku 1993 zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO.