Navigácia

Obsah

Zástupca primátora

Bc. Ján Galarovič

 

Tel.: 053/419 51 14

Mob.: 0948 500 512

e-mail: zastupcaprimatora@spisskepodhradie.sk

 

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE:

1999 – 2007               osemročné Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči

2007 – 2010               Technická univerzita Zvolen, Ochrana osôb a majetku pred požiarom

 

PREHĽAD ZAMESTNANÍ:

2014 – 2015               SZČO, stavebné práce

2015 – 2016               MsKS Spišské Podhradie, Oddelenie voľnočasových aktivít

2016 – 2019               Mesto Spišské Podhradie, Oddelenie bytovej politiky a pohrebníctva, pracovník             pohrebnej služby

2019 – 2022               Mesto Spišské Podhradie, Oddelenie správy cintorína a pohrebníctva, vedúci oddelenia

2022 -                         Zástupca primátora mesta Spišské Podhradie

 

OKRUH ČINNOSTÍ:

a) zabezpečenie styku s občanmi,

b) koordináciu:

- činností komisií mestského zastupiteľstva,

- prípravy zasadnutí mestského zastupiteľstva,

- prípravy miestneho referenda a prípravy zhromaždení obyvateľov mesta,

c) koordinácia spolupráce orgánov mestského zastupiteľstva

d) zabezpečovať a niesť zodpovednosť za chod Oddelenia správy cintorína a pohrebníctva

e) zabezpečovať a niesť zodpovednosť za činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Spišské Podhradie

f) spolupráca s organizáciami mesta, záujmovými, spoločenskými, športovými, politickými, charitatívnymi, cirkevnými a inými organizáciami pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a charitatívnych podujatí.