Navigácia

Obsah

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov.

Komisia na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhraív súlade a v rozsahu podľa článku 7,  zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, schvaľuje zverejnenie oznámení funkcií, zamestnaní, čínností a mejetkových pomerov poslancov mestského zastupiteľstva za rok 2020.

 

V Spišské Podhradí, 08.02.2022

 

Ing. Ján Lisoň, predseda komisie