Navigácia

Obsah

Partnerské mestá

 

lakeside-logoTOWN OF PINETOP-LAKESIDE 

[Arizona - USA]
Partner od 26.10.1996

                                                                                                           

Mesto založili v roku 1880 Mormonskí pionieri. Lakeside má meno odvodené od množstva jazier v jeho okolí. Pinetop získalo svoje meno podľa prezývky tamojšieho majiteľa krčmy, do ktorej chodievali vojaci z pevnosti Fort Apache. Mestá sa zlúčili v roku 1984.

Pinetop / Lakeside je známe ako vstupná brána do rozsiahleho územia plného turiustických a rekreačných zariadení - poľovníctvo, rybárstvo, kempingy, golf - sú iba malou časťou aktivít, ktoré možno vychutnať v lete, keď teplota v nadmorskej výške vyše 7200 stôp (2100 m) je veľmi príjemná. V zimných mesiacoch využívajú návštevníci bohaté možnosti lyžovania, zimného motorizmu (snežné skútre a záprahy) a pod.


 

show-low.937966217CITY OF SHOW LOW

[Arizona - USA]
Partner od 26.10.1996

                                                                                               

Založené v roku 1870, štatút veľkomesta (city) získalo v roku 1953. Show Low je leží na najväčšej plošine Ponderosa Pine v nadmorskej výške 6411 stôp (1950 m) 195 míľ (312 km) od hlavného mesta Arizony - Phoenixu severne od Tucsonu. Mesto ponúka úchvatné panorámy a množstvo príležitostí pre turistiku akéhokoľvek druhu (golf, rybárstvo, pešia turistika, cykloturistika, jazdectvo, lyžovanie a i.) Pre návštevníkov mesta je k dispozícii niekoľko desiatok reštaurácií a ubytovacích zariadení.

Show Low získalo svoje meno podľa legendy: Keď usadlíci C.E.Cooley a Marion Clark pochopili, že je už pre ich existenciu málo miesta, dohodli sa, že o ich osude rozhodnú kartami. Hra trvala až do rána. Podľa legendy Clark povedal: "Ak vytiahneš nižšiu (If you show low...), vyhral si". Cooley vytiahol žaludnú dvojku (najnižšia karta v hre) a ohlásil: "Toto je najnižšia" (Show low it is).


 

erbglogowURZĄD MIASTA I GMINY W GLOGOWIE

Partner od 30.08.1998

Popis mesta

 


  

erbvrboveMESTO VRBOVÉ

Partner od 30.06.2001

Mesto Vrbové je malebné mestečko. V nedávnych rokoch prešlo množstvom výrazných úprav, ktoré ho zveľadili po stránke kultúrnej, duchovnej, výchovno-vzdelávacej a mnohých iných. Jeho centrum sa zmenilo na nepoznanie v dôsledku rôznych úprav a obnov budov. Námestie teraz pôsobí ďaleko veľkolepejšie ako v minulých rokoch.  Z hľadiska geografickej polohy sa Vrbové nachádza 10 km severozápadne od známych kúpeľov Piešťany na úpätí Malých Karpát. Mesto spadá pod okres Piešťany a Travský kraj.                 

Ako dokladajú archeologické nálezy, územie Vrbového bolo obývané od nepamäti. Prítomnosť našich slovenských predkov je v jeho intraviláne zdokumentovaná od 9. storočia. Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa na Vrbové je z roku 1113 (villa po/s/cos). Z roku 1262 je písomný záznam o dedine Holeška rozprestierajúcej sa v bývalom vrbovskom chotári. V rokoch 1332-1337 sa Vrbové spomína pod menom Ecclesia Sancti Martini. Na sklonku 14. storočia sa v písomných prameňoch prvýkrát uvádza už ako mestečko (oppidum). Oslobodenie od mýta a tridsiatku (cla) cisárom Žigmundom v roku 1437 podporilo jeho ďalší hospodársky rozvoj – Vrbové sa postupne vyvinulo na remeselnícko-obchodné centrum širšieho okolia.


 

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU                     

Partner od 25.08.2002

Popis mesta