Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

 

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209_2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf (188.83 kB)

 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Oznámenie o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022 (20.79 kB)

 

O Z N Á M E N I E k podávaniu žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania.pdf (192.98 kB)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022