Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Spišskom Podhradí 1

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Spišskom Podhradí

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
Zabezpečenie systému zvozu BRKO v meste Spišské Podhradie 1

Zabezpečenie systému zvozu BRKO v meste Spišské Podhradie

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
#

Výmena strešnej krytiny a oprava fasády výhrevne motorového vlaku

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur.

Kód ITMS: NFP 311070T044
Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor:

Obnova budovy ZUŠ - Spišské Podhradie, parcela č. 103/2 - publicita

viac info v prílohe celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná