Navigácia

Obsah

Kniha „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – 30 rokov v UNESCO“

Typ: ostatné
Kniha „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – 30 rokov v UNESCO“ 1 Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva predsedu PSK“  v programe Kultúra, podprograme 2.3. – Kultúra – bežné výdavky.

Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva predsedu PSK“  v programe Kultúra, podprograme 2.3. – Kultúra – bežné výdavky.

Zastupiteľstvo PSK na základe uznesenia č. 35/2023 zo dňa 13.02.2023 a uznesenia č. 132/2023 zo dňa 15.5.2023 poskytlo mestu Spišské Podhradie dotáciu vo výške 3 000,- Eur.

Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej dotácie a vlastných zdrojoch vo výške 600 Eur zrealizovalo projekt pod názvom Kniha „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – 30 rokov v UNESCO“.

Hlavným cieľom projektu je priblížiť krásu a jedinečnosť lokality Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom reprezentatívnej plnofarebnej publikácie formátu A4.

Práve pripomenutie si 30. výročia zápisu tejto lokality v Zozname UNESCO bolo vhodnou príležitosťou na uskutočnenie tohto projektu.

Kniha ponúka obrazom i slovom detaily kultúrno-historických pamiatok nachádzajúcich sa v meste Levoča a meste Spišské Podhradie, lokalite Spišská Kapitula, Spišský hrad a kostola Svätého Ducha v obci Žehra.

Jednotlivé kapitoly poskytujú dobové grafické snímky, historický prehľad zásadných rokov v dejinách a poviedky autora k danej lokalite.

Autorom fotografií je Milan Kapusta, MZSF (Majster Zväzu Slovenských fotografov) a autorom textu je Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD. Univerzitný docent Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, vedúci archivár Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie, tiež vedeckovýskumný pracovník Katedry slovenských dejín FF UK v Bratislave. Vydavateľom knihy je Milan Kapusta, Fotoagency K-ART.

 

Publicita projektu

 

 


Príloha

Vytvorené: 14. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 11. 2023 15:12
Autor: