Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV3105 Spišskopodhradské travertíny do národného zoznamu území europskeho významu a žiadosť o spoluprácu

Vyvesené: 21. 7. 2021

Dátum zvesenia: 6. 8. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť