Navigácia

Obsah

Späť

Ing. Martin Magula, „Obytný súbor Svätý Martin“, stavebný objekt SO 01 - prístupové komunikácie a spevnené plochy“

Vyvesené: 7. 1. 2021

Dátum zvesenia: 23. 1. 2021

Zodpovedá: Mgr. Lukáš Mucha

Späť