Navigácia

Obsah

Späť

Mesto Spišské Podhradie, „Prístupová komunikácia Komenského - Starý Jarok“

Vyvesené: 26. 7. 2021

Dátum zvesenia: 11. 8. 2021

Zodpovedá: Mgr. Lukáš Mucha

Späť