Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Mesto Spišské Podhradie vyhodnotené ako Mesto s predpokladom stabilného rozvoja

Mesto dosiahlo hodnoty regionálnych indexov pätrocného priemeru
ukazovatelov (vyhodnotený priemer ukazovatelov za posledných 5 rokov)
pre financnú bonitu 1.53, v poradí 3. a pre majetkovú bonitu 28.17 v
poradí 1. pri hodnotení v okrese. Indexy a poradie sú urcené ako pomer
indexu obce a priemeru v regióne. Celkový pocet obcí v okrese je 33. Za
dobrú hodnotu bolo považované, ak index financnej bonity bol na úrovni
minimáne 75% a index majetkovej bonity na úrovni minimálne 60%
priemernej hodnoty indexov v okrese. Údaje pre rok 2017 sú pocítané
regresnou metódou z vykazovaných údajov rokov 2012 až 2016.
viď. príloha

Mesto_Spišské_Podhradie s predpokladom stabilného rozvoja.pdf

Vyvesené: 2. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť