Navigácia

Obsah

Späť

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „ Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie“– otváranie časti ponúk Kritériá.

Vyvesené: 5. 9. 2013

Späť