Navigácia

Obsah

Späť

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „ Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie“ – otváranie časti ponúk ostatné.

Vyvesené: 3. 7. 2013

Späť