Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenovej pouky - Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre mesto Spišské Podhradie v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy PL-SK 2014-2020 z prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného

Vyvesené: 29. 7. 2016

Späť