Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie Informácie podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní o zadávaní zákazky „Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie – stavebný dozor“ v predpokladanej hodnote do 20 000 EUR bez DPH“

Vyvesené: 4. 2. 2014

Späť