Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie - archív


Archív

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výzva na predkladanie ponúk__Vodovod_SP.Podhradie_ 13.07.2017
Oprava výzvy na predloženie cenovej ponuky - vypracovanie projektovej dokumentácie \"Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž 24.11.2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky - vypracovanie projektovej dokumentácie \"Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž\" 21.11.2016
Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu - Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie 20.10.2016
Výzva na predloženie cenovej pouky - Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre mesto Spišské Podhradie v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy PL-SK 2014-2020 z prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného 29.07.2016
Sutazne podklady - zberny dvor Spisske Podhradie 31.05.2016
Zverejnenie Informácie podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní o zadávaní zákazky „ Komunitné centrum Spišské Podhradie – stavebný dozor“ v predpokladanej hodnote do 20 000 EUR bez DPH“ 04.02.2014
Zverejnenie Informácie podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní o zadávaní zákazky „Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie – stavebný dozor“ v predpokladanej hodnote do 20 000 EUR bez DPH“ 04.02.2014
Zverejnenie Informácie podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní o zadávaní zákazky „Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie – vyhotovenie informačnej tabule“ v predpokladanej hodnote do 2 000 EUR bez DPH“ 04.02.2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky „ Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie“ 08.10.2013
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „ Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie“– otváranie časti ponúk Kritériá. 05.09.2013
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „ Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie“ – otváranie časti ponúk ostatné. 03.07.2013