Navigácia

Obsah

VZN prijaté

2011

VZN o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 216x | 01.01.2011

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 567x | 16.07.2011

Cenník cintorínskych služieb Stiahnuté: 430x | 16.07.2011

2010

VZN o urceni miesta a casu zapisu deti do 1 rocnika ZS Stiahnuté: 562x | 01.01.2010

2009

VZN o vylepovani volebnych plagatov - zrušené Stiahnuté: 190x | 25.05.2022

VZN ktorym sa vyhlasuje zavazna cast uzemneho planu obce Spisske Podhradie Stiahnuté: 171x | 29.11.2009

VZN ktorym sa vyhlasuje zavazna cast uzemneho planu obce Spisske Podhradie-Priloha Stiahnuté: 260x | 29.11.2009

2008

VZN o skolskych obvodoch zakladnych skol mesta Stiahnuté: 202x | 01.01.2008

VZN o vyhlaseni a evidencii pamatihodnosti mesta s prilohami Stiahnuté: 324x | 15.11.2008

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie Stiahnuté: 225x | 01.12.2008

2007

VZN ktore upravuje najom bytov Stiahnuté: 538x | 23.02.2007

VZN o mestskej policii Stiahnuté: 355x | 06.12.2007

2006

VZN o zbere preprave a zneskodnovani komunalneho odpadu Stiahnuté: 187x | 01.01.2006

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stiahnuté: 205x | 15.03.2006

VZN o pouzivani zabavnej pyrotechniky Stiahnuté: 150x | 15.11.2006

2005

VZN o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia prevadzkovatelmi malych zdrojov znecistovania ovzdusia... Stiahnuté: 202x | 01.01.2005

VZN o chove a drzani zvierat a vciel na uzemi mesta Spisske Podhradie a mestskej casti Katun Stiahnuté: 222x | 01.01.2005

VZN o opatrovatelskej sluzbe a vyske uhrady za poskytovane ukony v ramci opatrovatelskej sluzby Stiahnuté: 287x | 01.07.2005

VZN o zasadach hospodarenia s majetkom mesta Spisske Podhradie Stiahnuté: 367x | 13.10.2005

2003

VZN ktorym sa upravuju niektore podmienky drzania psov Stiahnuté: 247x | 01.01.2003

Stránka