Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.07.2019

Zmluva č.2086/12/2019/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

18/07/2019

Neuvedené

Ing. Jaroslav Bučák

mesto Spišské Podhradie

31.07.2019

Zmluva č.2086/46/2019/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

17/07/2019

Neuvedené

Cyril Kvočák

mesto Spišské Podhradie

31.07.2019

Zmluva č.2086/23/2019/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

16/07/2019

Neuvedené

Ing. Jozef Vilk

mesto Spišské Podhradie

30.07.2019

poistná zmluva

15/07/2019

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

mesto Spišské Podhradie

26.07.2019

Kúpna zmluva

14/07/2019

3 080,00 EUR

JUDr. Dušan Hudák a JUDr. Mária Turyová

mesto Spišské Podhradie

26.07.2019

Zmluva o dielo

13/07/2019

10 503,60 EUR

BDV Trade s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

24.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

12/07/2019

12 000,00 EUR

mesto Spišské Podhradie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

24.07.2019

poistná zmluva

11/07/2019

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

mesto Spišské Podhradie

23.07.2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

10/07/2019

12 000,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády SR

mesto Spišské Podhradie

16.07.2019

Kúpna zmluva

09/07/2019

13 690,80 EUR

Firma handlowa Mika

mesto Spišské Podhradie

16.07.2019

Kúpna zmluva

08/07/2019

11 031,84 EUR

Ing. Martin Jurečko

mesto Spišské Podhradie

10.07.2019

Nájomná zmluva

07/07/2019

200,00 EUR

Jenča Jozef

mesto Spišské Podhradie

08.07.2019

Nájomná zmluva

06/07/2019

Neuvedené

J. Antoš, S. Antošová

mesto Spišské Podhradie

08.07.2019

Nájomná zmluva

05/07/2019

Neuvedené

Anna Balčáková

mesto Spišské Podhradie

04.07.2019

Zmluva o nájme nehnuteľností

04/07/2019

4 250,00 EUR

mesto Spišské Podhradie

JUDr. Dušan Hudák a JUDr. Mária Turyová

03.07.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

03/07/2019

0,00 EUR

BDV Trade s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

03.07.2019

Nájomná zmluva

11/07/2019

48,00 EUR štyridsaťosem

Mária Galová

mesto Spišské Podhradie

03.07.2019

Nájomná zmluva

10/07/2019

48,00 EUR štyridsaťosem

Terézia Tomečková

mesto Spišské Podhradie

03.07.2019

Nájomná zmluva

09/07/2019

24,00 EUR dvadsaťštyri

Ladislav Puchala

mesto Spišské Podhradie

03.07.2019

Nájomná zmluva

08/07/2019

24,00 EUR dvadsaťštyri

Renáta Škopová

mesto Spišské Podhradie

03.07.2019

Nájomná zmluva

07/07/2019

24,00 EUR dvadsaťštyri

Adriana Galajdová

mesto Spišské Podhradie

03.07.2019

Nájomná zmluva

06/07/2019

14,00 EUR štrnásť

Anna Nováková

mesto Spišské Podhradie

03.07.2019

Nájomná zmluva

05/07/2019

24,00 EUR dvadsaťštyri

Anna Nováková

mesto Spišské Podhradie

03.07.2019

Nájomná zmluva

04/07/2019

24,00 EUR dvadsaťštyri

Adriana Galajdová

mesto Spišské Podhradie

03.07.2019

Nájomná zmluva

03/07/2019

24,00 EUR dvadsaťštyri

Viktória Skovajsová

mesto Spišské Podhradie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: