Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/08/2012 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 03/08/2012
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Železnice SR
1. zmluvná strana - Adresa Klemensova 8, 813 61 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31364501
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, Sp. Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 6,- €/rok
Dátum uzavretia zmluvy 01.08.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 15.08.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 8. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť