Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/05/2014 - Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov

Poradové číslo 01/05/2014
Názov zmluvy Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský pozemkový fond
1. zmluvná strana - Adresa Búdková 36, 817 15 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 17 335 345
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 18.12.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 19.12.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 19. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť