Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/06/2014 - Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

Poradové číslo 01/06/2014
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko MADE spol s r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
1. zmluvná strana - IČO 36041688
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 970,- €
Dátum uzavretia zmluvy 23.05.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 24.05.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 5. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť