Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/07/2014 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 01/07/2014
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Make Technology, s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Hradná 3, 841 10 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35856599
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 17 000,31 €
Dátum uzavretia zmluvy 23.06.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 24.06.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 6. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť