Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/11/2014 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 01/11/2014
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko GMT projekt, spol. s r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
2. zmluvná strana - IČO 36484971
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 25 498,96 €
Dátum uzavretia zmluvy 10.11.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 11.11.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 11. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť