Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/12/2014 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Poradové číslo 01/12/2014
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Pôdohospodárska platobná agentúra
1. zmluvná strana - Adresa Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 30794323
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 7 405,84
Dátum uzavretia zmluvy 27.11.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 28.11.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 11. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť