Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/03/2014 - Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 14/2014

Poradové číslo 03/03/2014
Názov zmluvy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 14/2014
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ekover, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
2. zmluvná strana - IČO 36691021
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 28.02.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 01.03.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 3. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť