Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/04/2014 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 03/04/2014
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná, a.s.s
2. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
2. zmluvná strana - IČO 36599361
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 48 815,27 €
Dátum uzavretia zmluvy 13.03.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 14.03.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 3. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť