Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/02/2014 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce

Poradové číslo 04/02/2014
Názov zmluvy Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 31.01.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 01.02.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 2. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť