Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/03/2014 - Zmluva o poskytnutí NFP

Poradové číslo 04/03/2014
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. zmluvná strana - Adresa Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00156621
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 899 318,76 €
Dátum uzavretia zmluvy 25.02.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 26.02.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 2. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť