Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/04/2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 04/04/2014
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo kultúry SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00165182
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 5 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 15.04.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 16.04.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 4. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť