Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/06/2014 - Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

Poradové číslo 04/06/2014
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Environmentálny fond
1. zmluvná strana - Adresa Bukureštská 4, 813 26 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 30796491
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 189 190,37 €
Dátum uzavretia zmluvy 28.05.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 29.05.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 5. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť