Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/07/2014 - Zmluva o termínovanom úvere

Poradové číslo 04/07/2014
Názov zmluvy Zmluva o termínovanom úvere
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Prima banka Slovensko, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Hodžova 11, 010 11 Žilina
1. zmluvná strana - IČO 31575951
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 90 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 24.07.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 25.07.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 25. 7. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť