Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/09/2014 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 04/09/2014
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko MIVA, spol. s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynská 13, 053 11 Smižany
2. zmluvná strana - IČO 31681212
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 20 657,15 €
Dátum uzavretia zmluvy 17.09.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 18.09.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 9. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť