Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/09/2014 - Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov

Poradové číslo 05/09/2014
Názov zmluvy Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko SNM-Spišské múzeum
1. zmluvná strana - Adresa Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča
1. zmluvná strana - IČO 00164721
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 05.09.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 06.09.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 6. 9. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť