Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/12(2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR

Poradové číslo 05/12(2014
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Prešov
1. zmluvná strana - Adresa Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
1. zmluvná strana - IČO 00151866
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto
2. zmluvná strana - Adresa Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 4 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 10.12.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 11.12.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 12. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť