Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

06/03/2014 - Zmluva o poskytnutí NFP

Poradové číslo 06/03/2014
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Pôdohospodárska platobná agentúra
1. zmluvná strana - Adresa Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
1. zmluvná strana - IČO 30 794 323
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 18 367,10 €
Dátum uzavretia zmluvy 24.03.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 25.03.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 25. 3. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť