Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

06/06/2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

Poradové číslo 06/06/2014
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo kultúry SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1
1. zmluvná strana - IČO 00165182
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 4 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 04.06.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 05.06.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 5. 6. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť