Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

06/11/2014 - Zmluva o poskytnutí NFP

Poradové číslo 06/11/2014
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo životného prostredia SR
1. zmluvná strana - Adresa Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 42181810
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 2 786 712,99 €
Dátum uzavretia zmluvy 13.11.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 14.11.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 11. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť