Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/05/2014 - Zmluva o pripojení

Poradové číslo 07/05/2014
Názov zmluvy Zmluva o pripojení
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
1. zmluvná strana - IČO 36599361
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 30.04.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 01.05.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 5. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť