Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/08/2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 08/08/2014
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Prešovský samosprávny kraj
1. zmluvná strana - Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
1. zmluvná strana - IČO 37870475
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 1, 053 04 Sp. Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 30.07.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 31.07.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 7. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť