Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/11/2014 - Poistná zmluva

Poradové číslo 08/11/2014
Názov zmluvy Poistná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Union poisťovňa, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31322051
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 763,50
Dátum uzavretia zmluvy 20.11.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 21.11.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 21. 11. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť